Find et hyggeligt kristent fristed i Danmark

Som troende kristen i et sekulariseret samfund så som det danske, kan man hurtigt komme til at føle sig lidt uden for. Tro og religion er ikke i høj kurs i en dagligdag, som er præget af verdslige aktiviteter og en ditto adfærd.

Det kan være vanskeligt at finde ligesindede som sætter pris på spiritualitet og de handlinger som hører til – for eksempel bøn, liturgi, fordybelse og meditation. Derfor kan det samtidig være svært at føle at man som kristen lever i nåden og faktisk er en del af et større fællesskab.

Hvis du har brug for at blive bestyrket i denne viden og i din tro kan du således med stor fordel opsøge et af de mange fristeder, mødesteder og væresteder for kristne som findes rundt omkring i Danmark. Og ønsker du at tilbringe flere dage, måske en weekend eller en uge, på et sådant kristent fristed kan du med fordel vælge Mikkelsbakke Refugium.

Hvad er Mikkelsbakke Refugium?

Mikkelsbakke Refugium er, som det fremgår af navnet, et såkaldt refugium. Et refugium er historisk set et sted hvor man kan søge tilflugt, afsondret fra hverdagens pulserende liv, og derved få ro og fred til fordybelse. Refugier benyttes ofte af kunstnere og forfattere som har brug for at kunne arbejde uforstyrret i uger eller måneder. Og så er der de kristne refugier hvor troende kan møde ligesindede og i fællesskab dyrke de til troen hørende aktiviteter.

Hvorfor skal jeg besøge Mikkelsbakke Refugium?

Hos Mikkelsbakke Refugium er du altid velkommen hvis du er kristen troende uanset dit trosfællesskab. Mikkelsbakke Refugium er nemlig et såkaldt økumenisk refugium hvilket betyder at såvel protestanter som katolikker og andre kristne grupper er velkomne. Du vil blive modtaget med åbne arme og et åbent sind, hvis du selv udviser åbenhed og næstekærlighed.

Læs mere om Mikkelsbakke Refugium på https://www.mikkelsbakke.dk/