Lad boligadvokaten assistere dig ved ændring af skøde

By:

Der er megen dokumentation forbundet med køb af ejerbolig – uanset om det drejer sig om hus eller lejlighed. Ud over købsaftalen, skal der også udfærdiges et skøde, som afspejler boligens ejerforhold – det vil sige, indeholder navn og kontaktoplysninger på den nye ejer. Dette skøde skal underskrives af såvel sælger som køber, og så skal det tinglyses. Når skødet er tingslyst, er det at fine i tinglysningsbogen, og er således den officielle dokumentation på boligens ejerforhold. Med andre ord: Når eventuelle kreditorer eller købere skal finde ud af, hvem den retmæssige ejer af boligen er, kan de slå det op på nettet.

Det er derfor meget vigtigt, at skødet ændres i forbindelse med boligkøb, således at sælger ikke stadig figurerer som ejer af boligen, efter at du har underskrevet slutsedlen. Gør han det, vil det nemlig være muligt for ham at optage lån i boligen, eller måske endda sælge boligen én gang til.

Opdatering af skøde ved ejerskifte eller overdragelse

Hvis du ønsker at overdrage din ejerbolig til nogen i din familie, eller hvis du selv skal modtage en overdraget bolig, for eksempel i forbindelse med dødsfald, skal skødet også opdateres. Den retmæssige arving af ejendommen skal have sit navn i skødet, uanset om der er tale om overdragelse ved særlig begunstigelse, eller om overdragelsen følger gældende arvelov. Selv om arvingen planlægger at sælge ejendommen, skal pågældendes navn fremgå af skødet, indtil ejendommen er videresolgt til anden side. V

ed skilsmisse, hvor den ene part flytter ud og ønsker at overdrage det fulde ejerskab til den anden part, skal den fraflyttedes navn fjernes fra skødet. Der udarbejdes et nyt skøde, af hvilket det retmæssige ejerforhold fremgår. I begge tilfælde skal skødet lovmæssigt tinglyses, førend ændringerne træder i kraft.

Eboligadvokat.dk kan hjælpe dig med alt fra korrekt opdatering af skøde til selv indmelding til tinglysning. Læs mere på https://eboligadvokat.dk/skoede/

Posted in: skøde